Bộ Giao thông Vận tải

Cập nhập tin tức Bộ Giao thông Vận tải

Kiến trúc Bộ GTVT điện tử phiên bản 2.0 bổ sung các nội dung về chuyển đổi số

Một điểm mới trong Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) phiên bản 2.0 là bổ sung các nội dung về chuyển đổi số, đảm bảo kiến trúc phù hợp với xu thế cách mạng 4.0 và Chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Đang cập nhật dữ liệu !