bò húc

Cập nhập tin tức bò húc

Thanh niên hăng máu uống liền 7 lon bò húc trong quán net

Chỉ vì lời thách đấu của bạn bè và 100 nghìn đồng thanh niên này đã chấp nhận uống 20 lon bò húc trước sự chứng kiến của nhiều người.

Đang cập nhật dữ liệu !