Bộ Nội vụ

Cập nhập tin tức Bộ Nội vụ

Bộ TT&TT thúc đẩy ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính

Đây là hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng nền hành chính hiện đại.

Đang cập nhật dữ liệu !