bộ quy tắc ứng xử

Cập nhập tin tức bộ quy tắc ứng xử

Xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Nghị quyết của QH nêu rõ việc xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, hướng tới xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn tại VN.

Đang cập nhật dữ liệu !