bộ thẻ bài

Cập nhập tin tức bộ thẻ bài

Xuất hiện bộ thẻ bài Pokemon có giá trị đến ...1,9 tỷ đồng

Có tới hơn 15 tỷ thẻ bài Pokemon đã được phát hành trên toàn thế giới và giá trị của chúng là không hề nhỏ, đặc biệt là những thẻ bài hiếm có và không dễ để sở hữu.

Đang cập nhật dữ liệu !