Bộ TN&MT

Cập nhập tin tức Bộ TN&MT

Nhiều lò đốt rác phát thải dioxin vượt mức 5.000 lần

Kết quả khảo sát của Bộ TN&MT cho thấy, nhiều lò đốt rác thải trên cả nước có hàm lượng dioxin cao gấp nhiều lần mức cho phép, thậm chí có nơi cao gấp 5.000 lần.

Đang cập nhật dữ liệu !