Bộ trưởng KHCN

Cập nhập tin tức Bộ trưởng KHCN

5 nhiệm vụ Phó Thủ tướng giao cho tân Bộ trưởng Khoa học

Phó Thủ tướn g Vũ Đức Đam chỉ ra 5 nhiệm vụ mà ông cho rằng, tân Bộ trưởng KHCN Chu Ngọc Anh trong nhiệm kỳ mới cần ưu tiên giải quyết.

Đang cập nhật dữ liệu !