Bộ Tư Pháp

Cập nhập tin tức Bộ Tư Pháp

Nghiên cứu chuyển đổi số trong phổ biến giáo dục pháp luật

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết, bên cạnh triển khai phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) bằng hình thức truyền thống, cần quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin.

Đang cập nhật dữ liệu !