bokeh

Cập nhập tin tức bokeh

Nhờ Apple mà giờ danh từ 'Bokeh' trở thành động từ

Một danh từ tiếng Nhật, lại được một công ty Mỹ chuyển thành động từ tiếng Anh!

Đang cập nhật dữ liệu !