Bom nhiệt hạch

Cập nhập tin tức Bom nhiệt hạch

Tiếng dội từ vụ nổ bom H của Bắc Triều Tiên

Tất cả các vụ nổ hạt nhân ở Bắc Triều Tiên trong 10 năm qua đều tiến hành dưới lòng đất, chỉ ghi được địa chấn mà hầu như không trông thấy bằng mắt hay nghe bằng tai dù ở khoảng cách không quá xa.

Đang cập nhật dữ liệu !