bức tử

Cập nhập tin tức bức tử

Cảnh ngang nhiên "bức tử" dòng sông Ngũ Huyện Khê

Sông Ngũ Huyện Khê đoạn chảy qua địa phận phường Phong Khê (TP Bắc Ninh) đã và đang bị "bức tử" bởi rác thải từ các làng nghề sản xuất giấy. Rác thải các loại tràn xuống lòng sông kết thành bè mảng, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Đang cập nhật dữ liệu !