cá mặt trăng

Cập nhập tin tức cá mặt trăng

Phát hiện cá khổng lồ ở biển Bồ Đào Nha

Những hình ảnh về con cá mola mola (cá Mặt trăng hay cũng có tên là cá Mặt trời) được phát hiện ở ở gần đảo Santa Maria, Bồ Đào Nha.

Đang cập nhật dữ liệu !