cá voi trắng

Cập nhập tin tức cá voi trắng

Cá voi trắng được internet tuyên dương vì nhặt được iPhone đem trả người mất

Với chúng ta thì đây là hành động đáng khen ngợi, tuy nhiên, nhiều người cho rằng con cá voi trắng đã kịp thực hiện âm mưu gì đó.

Đang cập nhật dữ liệu !