các nhà sản xuất phải đăng ảnh in-game trên Steam

Cập nhập tin tức các nhà sản xuất phải đăng ảnh in-game trên Steam

Các nhà sản xuất sẽ không có cơ hội "treo đầu dê, bán thịt chó" trên Steam nữa

Nhằm kiểm soát tình trạng đăng ảnh đẹp như mơ nhưng vào game thì siêu vớ vẩn, Steam đã buộc phải thắt chặt hàng loạt các nội dung trong đó có 1 khoản mục là “Real Screenshot” – Ảnh chụp thật từ game.

Đang cập nhật dữ liệu !