cảm nắng

Cập nhập tin tức cảm nắng

ShenLong đang "cảm nắng" Miss AOE Việt?

Khi được hỏi muốn đi đâu, làm gì trong những ngày ở Việt Nam, ShenLong vui vẻ trả lời rằng:"Miss AOE Việt dẫn đi đâu, tôi sẽ đi đó".

Đang cập nhật dữ liệu !