cấm nhập khẩu

Cập nhập tin tức cấm nhập khẩu

Sẽ công bố sản phẩm công nghệ cấm nhập khẩu trong tháng 2

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc xem xét, cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu sẽ được Bộ TT&TT trình Thủ tướng xem xét, ban hành trong tháng 2/2016.

Đang cập nhật dữ liệu !