camera 12 MP

Cập nhập tin tức camera 12 MP

iPhone 7 sẽ trang bị camera 12 MP, màn hình Force Touch?

 Theo đó, iPhone 7 hoặc iPhone 6s sẽ cho thấy nhiều cải tiến so với người tiền nhiệm trước đây.

Đang cập nhật dữ liệu !