camera Make in Vietnam

Cập nhập tin tức camera Make in Vietnam

Cần xây dựng bộ tiêu chuẩn bắt buộc với thiết bị camera Make in Vietnam

Theo CEO Lumi Việt Nam Nguyễn Tuấn Anh, có thể dựa vào “Danh mục yêu cầu cơ bản bảo đảm an toàn thông tin mạng cho thiết bị IoT tiêu dùng” đã được ban hành để xây dựng bộ tiêu chuẩn bắt buộc với thiết bị camera Make in Vietnam.

Người dùng có thể đặt niềm tin vào camera Make in VietNam

Đặt server ở Việt Nam, phần mềm được update liên tục để vá lỗ hổng và bảo vệ khách hàng… những điều này chỉ có các doanh nghiệp Việt Nam mới thực hiện được. Đây là lý do khiến người dùng có thể đặt niềm tin vào camera Make in Vietnam.

Camera Make in Vietnam tăng cường bảo mật, đáp ứng tiêu chuẩn ATTT

Các nhà sản xuất camera make in Vietnam đang tập trung tăng cường yếu tố bảo mật, đáp ứng tiêu chuẩn về ATTT do Bộ TT&TT ban hành đối với những thiết bị như camera và IoT nói chung.

Đang cập nhật dữ liệu !