cảnh sát biển

Cập nhập tin tức cảnh sát biển

Chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 4 tìm hiểu tư liệu chủ quyền

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” được tổ chức tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

Đang cập nhật dữ liệu !