Cao Bằng

Cập nhập tin tức Cao Bằng

Tỉnh Cao Bằng thí điểm chuyển đổi số 2 xã Phúc Sen, Đàm Thủy

Phúc Sen (huyện Quảng Hòa) và Đàm Thủy (huyện Trùng Khánh) là 2 xã được UBND tỉnh Cao Bằng chọn để thí điểm chuyển đổi số cấp xã. Việc triển khai các nội dung chuyển đổi số sẽ được thực hiện từ tháng 4 đến tháng 12/2021.

Đang cập nhật dữ liệu !