cập nhật đao kiếm 2

Cập nhập tin tức cập nhật đao kiếm 2

Game thủ Đao Kiếm 2 đã có thể chiến đấu trên lưng ngựa

(GameSao) - Vào ngày 24 và 25/10 tới, Đao Kiếm 2 sẽ ra mắt lần lượt chức năng mới Mã Chiến và mở thêm sever thứ hai Mục Phi Yên.

Đang cập nhật dữ liệu !