case chế

Cập nhập tin tức case chế

Cận cảnh bộ máy tính trong bể cá - APC Aquarium

(GameSao) - Hãy cùng phóng viên GameSao theo dõi quá trình thực hiện từ lúc bắt đầu đến khi hoàn thiện bộ máy PC độc đáo được nhúng trong bể cá và vẫn chạy "ngon lành".

Đang cập nhật dữ liệu !