case PC

Cập nhập tin tức case PC

Độc đáo các vỏ case máy tính làm bằng...thùng bìa carton

Thật bất ngờ khi những thùng giấy bỏ đi lại có thể tạo ra những bộ máy tính đẹp mắt tới vậy.

Đang cập nhật dữ liệu !