cắt giảm thuế

Cập nhập tin tức cắt giảm thuế

Apple mang 250 tỉ USD tiền mặt về Mỹ

Kể từ 2016, Apple đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho kế hoạch hồi hương 200 tỉ USD cất giữ tại các ngân hàng nước ngoài.

Đang cập nhật dữ liệu !