Cấy ghép

Cập nhập tin tức Cấy ghép

Cấy chip vào não giúp người liệt cử động tay

Một chip máy tính cấy vào não người bị liệt đã giúp đọc ý nghĩ của người này, giải mã chúng và chuyển tới bộ phận ghi nhận ở cẳng tay, cho phép người này cử động bàn tay. 

Đang cập nhật dữ liệu !