cây trồng biến đổi gen

Cập nhập tin tức cây trồng biến đổi gen

Ảnh hưởng đáng sợ của cây trồng biến đổi gen

Các nhà nghiên cứu Mỹ phát hiện, việc nuôi, trồng bằng công nghệ biến đổi gen đang tạo ra các loại siêu cỏ và sinh vật gây hại siêu kháng thuốc trừ sâu.

Đang cập nhật dữ liệu !