Champions of Regnum

Cập nhập tin tức Champions of Regnum

Đánh giá Champions of Regnum - Game online PvP cả nghìn người

Điểm nhấn của Champions of Regnum đến từ cơ chế chiến đấu non-target, độ khó khá cao và đặc biệt là tính năng quốc chiến, phân chia thế lực rõ ràng khiến độ cạnh tranh trong game là rất cao.

Đang cập nhật dữ liệu !