chạy

Cập nhập tin tức chạy

Bơi hay chạy giúp dáng đẹp hơn?

Cả bơi và chạy đều là các môn thể thao tốt cho sức khỏe và tất nhiên tốt hơn việc bạn ngồi ì cả ngày trước màn hình ti vi hay máy tính. Việc so sánh chúng với nhau rất giống việc so sánh cam với táo.

Đang cập nhật dữ liệu !