Chỉ mất tối đa 7 ngày để chuyển mạng giữ nguyên số

Theo dự thảo Thông tư quy định về việc chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số, thời gian hoàn thành quá trình chuyển mạng tối đa chỉ là 7 ngày làm việc, kể từ khi nhận được yêu cầu chuyển mạng của thuê bao.

Theo dự thảo Thông tư quy định về việc chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số, thời gian hoàn thành quá trình chuyển mạng tối đa chỉ là 7 ngày làm việc, kể từ khi nhận được yêu cầu chuyển mạng của thuê bao.

Dự thảo đang được Bộ TT&TT lấy ý kiến rộng rãi thông qua Cổng thông tin điện tử của Bộ, nhằm điều chỉnh các hoạt động liên quan đến việc cung cấp, sử dụng dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số tại Việt Nam. Văn bản này sẽ áp dụng đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động; các DN cung cấp dịch vụ điện thoại cố định nội hạt, đường dài trong nước và quốc tế; các nhà cung cấp nội dung trên mạng di động (CP); các cá nhân, tổ chức có nhu cầu chuyển mạng giữ nguyên số cũng như các đơn vị vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về chuyển mạng giữ nguyên số...

Không phân biệt đối xử thuê bao khi chuyển mạng

Dự thảo thông tư định nghĩa chuyển mạng giữ nguyên số là thủ tục cho phép các thuê bao di động chuyển từ mạng này sang mạng khác, song số điện thoại của họ vẫn được giữ nguyên, không bị thay đổi. Đây là dịch vụ do nhà mạng và Trung tâm chuyển mạng quốc gia cung cấp cho các thuê bao di động, bao gồm cả trả trước lẫn trả sau, có nhu cầu và đủ điều kiện sử dụng dịch vụ.

{keywords}
Thời gian hoàn tất việc chuyển mạng không quá 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu

Trên nguyên tắc chung, các doanh nghiệp viễn thông phải cung cấp dịch vụ chuyển mạng này một cách "bình đẳng, công bằng, không phân biệt đối xử cho tất cả các thuê bao". Dịch vụ chuyển mạng không bao gồm việc chuyển các dịch vụ ứng dụng mà thuê bao đang sử dụng tại nhà mạng cũ. Điều này có nghĩa là sau khi chuyển sang mạng mới, thuê bao sẽ phải đăng ký sử dụng các dịch vụ, ứng dụng mong muốn lại từ đầu.

Dữ liệu về tất cả các thuê bao di động đã sử dụng dịch vụ chuyển mạng sẽ được lưu trữ tại Trung tâm chuyển mạng quốc gia và đưa vào trong cơ sở dữ liệu thuê bao chuyển mạng quốc gia. Ngoài ra, cơ sở dữ liệu này cũng sẽ có một bản sao được lưu trữ tại các doanh nghiệp viễn thông để phục vụ mục đích đối chiếu, tra cứu, kiểm tra...

Trung tâm chuyển mạng quốc gia là đơn vị tham gia vào quá trình xử lý việc chuyển mạng; trao đổi các bản tin trong quy trình chuyển mạng giữa các bên tham gia; quản lý và quảng bá cơ sở dữ liệu của các thuê bao đã chuyển mạng; Đây là một đơn vị độc lập với các bên tham gia chuyển mạng và do Cục viễn thông (Bộ TT&TT) quản lý, vận hành, khai thác. Cơ chế phối hợp giữa nhà mạng và Trung tâm chuyển mạng được gọi là "Truy vấn các cuộc gọi" tới Cơ sở dữ liệu thuê bao chuyển mạng quốc gia.

Chuyển mạng trong tối đa 7 ngày làm việc

Khi muốn chuyển mạng giữ nguyên số, các thuê bao di động sẽ phải thanh toán cho nhà mạng chuyển đến một khoản cước dịch vụ chuyển mạng. Thời gian hoàn thành quá trình chuyển mạng tối đa là 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu chuyển mạng của thuê bao.

Sau khi chuyển mạng thành công, nhà mạng cũ sẽ cắt các dịch vụ đang cung cấp cho thuê bao còn Nhà mạng mới sẽ mở dịch vụ. Khoảng thời gian giữa lúc cắt và mở dịch vụ không quá 6 giờ đồng hồ.

Để đăng ký chuyển mạng giữ nguyên số, thuê bao phải đáp ứng được một số điều kiện.  Đối với thuê bao trả sau, thông tin thuê bao phải đầy đủ, chính xác so với hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông mà thuê bao đã ký với nhà mạng chuyển đi; Không được nợ cước của kỳ thanh toán cước gần nhất; Không sử dụng dịch vụ chuyển vùng quốc tế trong tháng liền trước, hoặc trong tháng đăng ký dịch vụ chuyển mạng. Còn đối với thuê bao trả trước: thông tin thuê bao phải đầy đủ, chính xác theo các quy định về việc đăng ký thông tin thuê bao trả trước.

Bên cạnh đó, thuê bao phải sử dụng dịch vụ của nhà mạng chuyển đi (nhà mạng cũ) ít nhất 90 ngày trước khi đăng ký chuyển mạng. Họ cũng không đang trong quá trình chuyển quyền sở hữu (sang nhượng) số thuê bao; không vi phạm pháp luật hoặc đang bị điều tra về việc vi phạm các hành vi quy định tại điều 12 Luật Viễn thông.

Nhà mạng chuyển đi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ chuyển mạng cho thuê bao, nếu thuê bao không đáp ứng được các điều kiện nói trên, hoặc vi phạm điều khoản tại hợp đồng cung cấp - sử dụng dịch vụ. Tương tư, nhà mạng cũng không cho phép chuyển mạng nếu nhận được yêu cầu hủy chuyển mạng của thuê bao, hoặc khi thuê bao đang đăng ký 1 giao dịch chuyển mạng khác tại cùng thời điểm.

Thuê bao có quyền khiếu nại, thắc mắc về chuyển mạng

Để đăng ký dịch vụ chuyển mạng, thuê bao thực hiện thủ tục đăng ký và phải thanh toán cước dịch vụ chuyển mạng cho Nhà mạng chuyển đến. Khoản cước này sẽ không được hoàn trả trong mọi trường hợp. Khi muốn hủy yêu cầu chuyển mạng, thuê bao có thể nhắn tin đến Trung tâm chuyển mạng quốc gia hoặc thông báo cho nhà mạng chuyển đến. Việc hủy yêu cầu phải tiến hành trước thời điểm thuê bao nhận được thông báo về lịch chuyển mạng.

Các thuê bao đã chuyển mạng nhưng do lỗi kỹ thuật của hệ thống chuyển mạng, hoặc không hoàn tất các nghĩa vụ, cam kết với Nhà mạng chuyển đi thì số điện thoại đó phải được hoàn trả về Nhà mạng chuyển đi. Tất nhiên, thuê bao cũng có quyền yêu cầu giải quyết thắc mắc, khiếu nại về việc chuyển mạng.

Các doanh nghiệp viễn thông (cả chuyển đi lẫn chuyển đến) có trách nhiệm phối hợp với Cục Viễn thông xây dựng Quy trình cung cấp dịch vụ chuyển mạng; Đầu tư, nâng cấp hệ thống mạng lưới, xây dựng hệ thống chuyển mạng của mình, kết nối với Trung tâm chuyển mạng quốc gia.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại nội hạt, đường dài trong nước và quốc tế và các CP cần cập nhật thông tin cơ sở dữ liệu chuyển mạng để duy trì cung cấp dịch vụ viễn thông và dịch vụ ứng dụng viễn thông;  Đảm bảo định tuyến đúng các cuộc gọi, tin nhắn đi và đến thuê bao chuyển mạng. Họ cũng cần có cơ chế bảo vệ dữ liệu thuê bao phù hợp để đảm bảo rằng những dữ liệu này chỉ để phục vụ mục đích thực hiện dịch vụ chuyển mạng hoặc để định tuyến chính xác các cuộc gọi, tin nhắn tới thuê bao chuyển mạng.

T.C

 

ASEANPOST 2022 sẽ bàn giải pháp nâng chất lượng chuyển phát thương mại điện tử

Tại hội nghị bưu chính các nước Đông Nam Á - ASEANPOST 2022 sắp diễn ra, nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ chuyển phát truyền thống, chuyển phát hàng thương mại điện tử là một nội dung sẽ được bàn thảo.

Mỗi thế hệ phải kể được câu chuyện của mình

Báo VietNamNet xin giới thiệu toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng tại lễ kỷ niệm 20 năm Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam, ngày 2/12.

VINASA cần nhận lấy sứ mệnh chuyển đổi số quốc gia

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng muốn VINASA nhận lấy sứ mệnh quốc gia, bắt kịp những chuyển dịch quan trọng trong lĩnh vực công nghệ số để có khởi tạo mới, định hướng mới cho các doanh nghiệp phần mềm và dịch vụ CNTT.

Luật Tần số vô tuyến điện giúp hoàn thiện cơ chế quản lý tài nguyên tần số

Văn phòng Chủ tịch nước chiều nay đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

Đa số trẻ bị xâm phạm trên không gian mạng không dám tiết lộ thủ phạm

Phó Cục trưởng Cục Trẻ em Nguyễn Thị Nga cho biết, hầu hết trẻ em bị xâm phạm trên không gian mạng đều không tiết lộ ai là thủ phạm, nguyên nhân việc này là do sợ hậu quả.

Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam đang phát triển nhanh về công nghệ 5G

Số lượng thuê bao 5G trong khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương sẽ cán mốc 30 triệu thuê bao vào năm nay và đạt khoảng 620 triệu thuê bao vào cuối năm 2028.

Ông Phạm Anh Tuấn giữ chức Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao quyết định điều động Tổng biên tập báo VietNamNet Phạm Anh Tuấn giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại kể từ tháng 12/2022.

Sẽ công khai các nhãn hàng, nền tảng quảng cáo trên mạng có sai phạm

Một giải pháp sẽ được Bộ TT&TT triển khai về hoạt động quảng cáo trên mạng là công khai các nhãn hàng, đại lý quảng cáo, nền tảng phát hành quảng cáo và trang thông tin điện tử vi phạm.

Đà Nẵng sẽ xây dựng cơ chế riêng giải "cơn khát" nhân lực chuyển đổi số

Trong giai đoạn 2022 - 2025 Đà Nẵng cần bổ sung tối thiểu 7.500 nhân lực công nghệ thông tin/năm; giai đoạn 2026 - 2030, con số này là 8.000 nhân lực/năm.

Cơ quan chức năng phạt TikToker Nờ Ô Nô 7,5 triệu đồng

Theo cơ quan chức năng, Nờ Ô Nô đã có hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !