chỉ số cạnh tranh

Cập nhập tin tức chỉ số cạnh tranh

Hải Phòng duy trì năng lực cạnh tranh thông qua nâng cao chất lượng doanh nghiệp

UBND Hải Phòng đã đặt mục tiêu giữ vững vị trí xếp hạng năng lực cạnh tranh của thành phố trong giai đoạn 2022 - 2025, trong đó, nâng cao chất lượng doanh nghiệp được coi là một trong những nhóm giải pháp trọng tâm.

Đang cập nhật dữ liệu !