Chiến trang thương mại Mỹ Trung

Cập nhập tin tức Chiến trang thương mại Mỹ Trung

Huawei vẫn chưa thoát khỏi xiềng xích của Mỹ

Huawei vẫn chưa nhận được thông tin liệu công ty có thể tiếp tục sử dụng hệ điều hành Android và Windows cho các sản phẩm của mình hay không.

Đang cập nhật dữ liệu !