chile

Cập nhập tin tức chile

Thừa điện mặt trời, chính phủ Chile cho không người dân

Người dân Chile đang rất vui mừng với quyết định này nhưng các công ty cung cấp năng lượng thì lại méo mặt.

Đang cập nhật dữ liệu !