chim gõ kiến

Cập nhập tin tức chim gõ kiến

Công nghệ nhận dạng khuôn mặt đã được nhà khoa học này áp dụng cho…chim

Trong tương lai, các quần thể động vật có thể được quản lý bằng công nghệ nhận dạng hình ảnh.

Đang cập nhật dữ liệu !