Chính phủ điện tử

Ngồi nhà bấm nút làm thủ tục, doanh nghiệp khỏi cần gặp ai đó
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng chia sẻ với VietNamNet nhiều tin vui trong năm mới về cải cách thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công quốc gia.
lên đầu trang