Chính phủ điện tử

50% thủ tục hành chính của Bộ TN&MT được cung cấp online mức 4 trong năm 2020
ICTnews - Bộ TN&MT sẽ cung cấp ít nhất 50% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trên môi trường điện tử, đáp ứng tiêu chí dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2020.
lên đầu trang