Chính phủ điện tử

"Chưa bao giờ Bộ TT&TT có nhiều khát vọng và trọng trách như bây giờ"
ICTnews - Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Bộ TT&TT đang có trọng trách lớn với các mục tiêu thúc đẩy xây dựng Chính phủ số, thành phố thông minh, kinh tế số, hướng đến Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.
lên đầu trang