• Chia sẻ bài viết Bộ GTVT kết nối 100% thủ tục vào cơ chế một cửa quốc gia lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bộ GTVT kết nối 100% thủ tục vào cơ chế một cửa quốc gia

ictnews
Bộ Giao thông vận tải là đơn vị đầu tiên hoàn thành kết nối 100% thủ tục vào Cơ chế một cửa quốc gia (NSW).

Hàng hải là một trong những lĩnh vực đầu ngành được đẩy mạnh kết nối cơ chế một cửa quốc gia

Theo Bộ GTVT, đến ngày 1/12/2018, Bộ GTVT là đơn vị đầu tiên của cả nước (ngoài thủ tục trong lĩnh vực tài chính) hoàn thành kết nối Cơ chế một cửa quốc gia với tổng số 87 thủ tục.

Gần đây nhất, có 5 thủ tục mới được kết nối của Bộ GTVT thuộc lĩnh vực đường bộ gồm: Gia hạn Giấy phép liên vận Việt- Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào; Gia hạn Giấy phép liên vận và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Campuchia; Gia hạn Giấy phép liên vận và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Trung Quốc; Gia hạn Giấy phép liên vận CLV đối với phương tiện của Lào và Campuchia tại Việt Nam; gia hạn Giấy phép vận tải đường bộ GMS và thời gian lưu hành cho phương tiện của các nước thực hiện Hiệp định GMS tại Việt Nam.

Qua 3 năm (2015-2018) triển khai và mở rộng NSW, lĩnh vực hàng hải và đăng kiểm thu hút 8.834 doanh nghiệp với 275.099 hồ sơ, trong đó 253.726 hồ sơ được giải quyết (đạt tỷ lệ 92,23%).

Bước vào thời kỳ triển khai chính thức, lĩnh vực Hàng hải có thêm 5 thủ tục, từ ngày 1/7/2018 triển khai chính thức tại 13/25 cảng vụ. Tiếp đó, ngày 25/7/2018 triển khai mở rộng (cả 5 thủ tục giai đoạn thí điểm) cho toàn bộ 25/25 cảng vụ. Đến ngày 15/11/2018, có 38.974 hồ sơ thực hiện, cấp 35.440 giấy phép điện tử. Bộ GTVT đánh giá, cùng với lĩnh vực đăng kiểm, lĩnh vực hàng hải đã cung cấp đầy đủ các thủ tục và tham gia toàn diện vào NSW…

Trong suốt thời gian qua, Bộ GTVT là Bộ luôn đi đầu trong kết nối với một cửa quốc gia, một cửa ASEAN. Bốn năm trước, Bộ GTVT là Bộ đầu tiên tham gia Cơ chế 1 cửa quốc gia, cung cấp 12 thủ tục hành chính của lĩnh vực hàng hải, đường thuỷ nội địa trong  giai đoạn thí điểm 2014- 2017.

Tisnhd dến tháng 11/2018, hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ GTVT đã có 255 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 (trong đó có 165 dịch vụ mức độ 3, 90 dịch vụ mức độ 4).

Trong 2 năm 2017 - 2018, mỗi năm có gần 400.000 hồ sơ được thực hiện theo phương thức trực tuyến trong tổng số 1,6 triệu hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. 3 năm liên tiếp 2016-2018, Bộ GTVT dẫn đầu về chỉ số dịch vụ công trực tuyến (trong số 20 bộ/ngành) theo đánh giá xếp hạng ICT Index quốc gia.

Nhiều thủ tục đưa vào hệ thống một cửa quốc gia đã giúp thủ tục đăng ký trực tuyến tăng nhanh như đăng kiểm và hiện nay không còn hồ sơ giấy, nhóm thủ tục hàng hải tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến luôn ở mức cao.

Đánh giá cao nỗ lực và hiệu quả công tác của Bộ GTVT, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ từng cho rằng, các cơ quan thuộc Bộ GTVT đã có chung nhận thức và đồng lòng triển khai NSW, ASW, đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thông quan hàng hoá, đi lại, giảm thiểu chi phí cho xã hội.

Chính vì vậy, những kết quả của Bộ GTVT đạt được cũng là tốt nhất trong tất cả các bộ, ngành trong vấn đề này.

P.V

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Bộ GTVT kết nối 100% thủ tục vào cơ chế một cửa quốc gia lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang