• Chia sẻ bài viết Bộ Tài nguyên và Môi trường: Xây dựng định mức, đơn giá trong lĩnh vực CNTT để tháo gỡ khó khăn lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Xây dựng định mức, đơn giá trong lĩnh vực CNTT để tháo gỡ khó khăn

ictnews
Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng và triển khai các định mức, đơn giá CNTT ngành tài nguyên môi trường, dự kiến sẽ đưa vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ban hành năm 2019.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên. Ảnh theo Cục CNTT và DL TNMT.

Theo nguồn tin Cục CNTT và Dữ liệu tài nguyên môi trường, mới đây Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã họp với các Vụ chức năng của Bộ để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc xây dựng và triển khai các định mức, đơn giá công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên chủ trì.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trong nhiều năm vừa qua luôn xếp thứ hạng cao trong đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), phát triển Chính phủ điện tử của cơ quan nhà nước. Để đạt được thành quả đó phần lớn là do Bộ đã luôn chú trọng đến công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là các định mức, đơn giá để tạo hành lang pháp lý phục vụ công tác ứng dụng CNTT; xây dựng cơ sở dữ liệu trong ngành tài nguyên và môi trường.  

Theo Cục trưởng Cục CNTT và Dữ liệu Tài nguyên môi trường Lê Phú Hà, trong tình hình mới hiện nay, khi Chính phủ đẩy mạnh ứng dụng CNTT để xây dựng, vận hành Chính phủ điện tử thì các nhiệm vụ phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân và doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính, tăng hiệu quả hoạt động công vụ ... có rất nhiều thay đổi so với giai đoạn trước, do đó phải sửa đổi, bổ sung, thay thế các định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá trong lĩnh vực CNTT nói chung và CNTT ngành tài nguyên và môi trường cho phù hợp.

Do đó, việc thiếu các định mức, đơn giá gây khó khăn cho công tác lập, phê duyệt các nhiệm vụ, dự án, nhất là trong thanh, quyết toán, thanh tra, kiểm toán các đề tài, dự án, nhiệm vụ; Khó tạo được động lực để giữ chân và thu hút được nhân lực có chất lượng cao vào phục vụ trong lĩnh vực CNTT ngành tài nguyên và môi trường.

Cục CNTT và Dữ liệu Tài nguyên môi trường đã rà soát lại toàn bộ các định mức kinh tế - kỹ thuật đã xây dựng, đối chiếu với Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó, Cục đề xuất kế hoạch xây dựng định mực kinh tế kỹ thuật trên cơ sở cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung các định mức đã xây dựng cho phù hợp với danh mục theo Quyết định 1990/QĐ-TTg, bao gồm các định mức: xây dựng, cập nhật, tích hợp, liên thông cơ sở dữ liệu; xây dựng phần mềm phân tích, xử lý, khai thác cơ sở dữ liệu; kiểm tra, nghiệm thu; đào tạo, chuyển giao công nghệ; duy trì, vận hành các hệ thống CNTT trong ngành tài nguyên và môi trường; xây dựng các đơn giá triển khai các định mức nêu trên.

Một số ý kiến cũng đề nghị tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, trong xây dựng, triển khai các định mức, đơn giá CNTT trong ngành tài nguyên và môi trường cũng như giúp cho việc quyết toán, thanh tra, kiểm toán các đề tài, dự án, nhiệm vụ CNTT ngành tài nguyên và môi trường được dễ dàng, thuận lợi hơn.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên, đánh giá cao Cục CNTT và Dữ liệu Tài nguyên môi trường trong thời gian qua, dù các định mức, đơn giá còn chưa đầy đủ, chưa hoàn chỉnh nhưng đã có nhiều cố gắng để giúp cho Bộ Tài nguyên và Môi trường ứng dụng có hiệu quả CNTT vào chỉ đạo, điều hành phục vụ tốt cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp.

Thứ trưởng yêu cầu Cục CNTT và Dữ liệu Tài nguyên môi trường cần phối hợp chặt chẽ với các Vụ chức năng, vào cuộc quyết liệt, rà soát lại toàn bộ các quy trình, quy phạm, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật và các bộ đơn giá mà Bộ đã và sẽ ban hành trong thời gian tới, đối chiếu với Nghị định 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường. Phối hợp, lấy ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ TT&TT đưa vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 để sớm hoàn thiện, ban hành.

P.V

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Ký kết biên bản ghi nhớ về kiến trúc Chính phủ điện tử cho Bộ Tài nguyên và Môi trường
ICTnews - Bộ Tài nguyên và Môi trường và Microsoft đã ký Biên bản ghi nhớ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác các hệ thống CNTT theo...
Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ đẩy mạnh sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến
ICTnews - Thời gian tới, Bộ TN&MT sẽ có giải pháp để đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai thủ tục trực tuyến trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ công...
Bộ Tài nguyên và Môi trường: Xây dựng hệ thống kết nối thông minh với các địa phương
ICTnews - Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng hệ thống tương tác trong chỉ đạo điều hành giữa Bộ TN&MT với các Sở TN&MT và xây dựng Kiến...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Bộ Tài nguyên và Môi trường: Xây dựng định mức, đơn giá trong lĩnh vực CNTT để tháo gỡ khó khăn lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang