• Chia sẻ bài viết Bộ TT&TT có nhiệm vụ hướng dẫn địa phương phát triển, cung cấp dịch vụ Smart City lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bộ TT&TT có nhiệm vụ hướng dẫn địa phương phát triển, cung cấp dịch vụ Smart City

ictnews
Một trong những nhiệm vụ của Bộ TT&TT, theo Nghị định 17 mới được Chính phủ ban hành, là hướng dẫn các địa phương triển khai ứng dụng CNTT để phát triển, cung cấp các dịch vụ thành phố thông minh (Smart City).
Bộ TT&TT có nhiệm vụ hướng dẫn địa phương phát triển, cung cấp các dịch vụ Smart City

Theo Nghị định 17/2017/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ TT&TT chịu trách nhiệm hướng dẫn các địa phương triển khai ứng dụng CNTT để phát triển, cung cấp các dịch vụ thành phố thông minh (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Nghị định 17/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TT&TT được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành ngày 17/2/2017.

Theo Nghị định, Bộ TT&TT là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản, in, phát hành; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; CNTT, điện tử; phát thanh và truyền hình, thông tin điện tử, thông tấn, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở và quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

 Nghị định mới cũng nêu rõ, Bộ TT&TT thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định số 123 ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể.

Trong đó, về thông tin điện tử, Bộ TT&TT có nhiệm vụ quản lý về dịch vụ trò chơi điện tử và dịch vụ nội dung thông tin, ứng dụng cung cấp thông tin trên mạng viễn thông, mạng Internet theo quy định của pháp luật; cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, tạm đình chỉ, đình chỉ và thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận về trò chơi điện tử trên mạng và thông tin điện tử trên mạng theo quy định của pháp luật.

Về công nghiệp CNTT và điện tử, các nhiệm vụ cụ thể của Bộ TT&TT gồm có: hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, đề án, dự án phát triển công nghiệp CNTT, điện tử; trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền chính sách ưu đãi, ưu tiên đầu tư phát triển công nghiệp CNTT; công bố danh mục và xây dựng chương trình phát triển các sản phẩm CNTT trọng điểm; thẩm định các chương trình, kế hoạch, dự án CNTT, các nội dung xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp CNTT, các dự án phát triển sản phẩm CNTT dùng nguồn vốn KH&CN của các bộ, ngành, địa phương.

Đồng thời, Bộ TT&TT còn có nhiệm vụ ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành tiêu chí đánh giá, chứng nhận về chức năng, tính năng kỹ thuật của sản phẩm công nghiệp CNTT, điện tử, cơ chế chính sách quản lý và phát triển khu CNTT tập trung; cấp, gia hạn, tạm đình chỉ, đình chỉ, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ về công nghiệp CNTT, điện tử, nhân lực CNTT; ban hành, công nhân các chuẩn kỹ năng CNTT; tổ chức các hoạt động hỗ trợ xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại về công nghiệp CNTT, điện tử; thực hiện quản lý chất lượng đối với sản phẩm, dịch vụ thuộc lĩnh vực công nghiệp CNTT, điện tử.

Đối với lĩnh vực ứng dụng CNTT và xây dựng Chính phủ điện tử, Bộ TT&TT chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức và kiểm tra thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, cơ chế, chính sách, các quy định về ứng dụng CNTT; quy chế quản lý đầu tư, đánh giá hiệu quả đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng vốn nhà nước; hỗ trợ doanh nghiệp và cộng đồng ứng dụng CNTT.

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về Chính phủ điện tử; xây dựng, duy trì, cập nhật, tổ chức thực hiện Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; hướng dẫn xây dựng, thẩm định đề án, dự án ứng dụng CNTT, dự án, đề án xây dựng Chính phủ điện tử theo thẩm quyền, kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh; hướng dẫn xây dựng mô hình ứng dụng CNTT các cấp.

Bên cạnh đó, xây dựng hệ thống thông tin đầu mối kết nối, hỗ trợ truy nhập thuận tiện các cơ sở dữ liệu quốc gia; hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến cơ sở dữ liệu quốc gia; ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện các quy định về kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương; công bố theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ công bố danh mục thông tin, dữ liệu chia sẻ, dùng chung.

Đồng thời, tổ chức xây dựng, quản lý và vận hành hạ tầng ứng dụng CNTT, hạ tầng khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và các hệ thống thông tin, dữ liệu dùng chung do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; hướng dẫn các địa phương triển khai ứng dụng CNTT để phát triển, cung cấp các dịch vụ thành phố thông minh.

 Về an toàn thông tin (ATTT), Bộ TT&TT có nhiệm vụ quản lý về ATTT; bảo đảm ATTT cho các hệ thống thông tin, các hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT; phòng, chống thư rác; bảo đảm ATTT cá nhân trên mạng; tổ chức thực hiện chức năng quản lý, điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố ATTT mạng trên toàn quốc; chủ trì điều phối ứng cứu khẩn cấp bảo đảm ATTT mạng quốc gia, theo quy định của pháp luật.

Quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm và dịch vụ an toàn thông tin; tổ chức kiểm định, đánh giá, cấp chứng nhận về an toàn thông tin; cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, tạm đình chỉ, đình chỉ, thu hồi giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng trừ sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; xây dựng và tổ chức vận hành các hệ thống đảm bảo an toàn thông tin; thẩm định về an toàn thông tin mạng trong hồ sơ thiết kế hệ thống thông tin, cấp độ an toàn hệ thống thông tin; quản lý công tác giám sát an toàn thông tin theo quy định của pháp luật.

Quy định về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo thẩm quyền; chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ trong việc quản lý các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số; tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia theo quy định của pháp luật; phối hợp với Bộ Công an bảo đảm an ninh, an toàn các công trình trọng điểm liên quan đến an ninh quốc gia trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin.

Về cơ cấu tổ chức, Nghị định 17 quy định, Bộ TT&TT gồm có 28 đơn vị: Vụ Bưu chính; Vụ CNTT; Vụ KH&CN; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Quản lý doanh nghiệp; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Pháp chế; Vụ Thi đua - Khen thưởng; Vụ Tổ chức cán bộ; Thanh tra Bộ; Văn phòng Bộ; Cục Báo chí; Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Cục Xuất bản, In và Phát hành; Cục Thông tin cơ sở; Cục Thông tin đối ngoại; Cục Viễn thông; Cục Tần số vô tuyến điện; Cục Tin học hóa; Cục An toàn thông tin; Cục Bưu điện Trung ương; Viện Chiến lược TT&TT; Trung tâm Thông tin; Báo Bưu điện Việt Nam; Báo điện tử Vietnamnet; Tạp chí TT&TT; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT.

M.T

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Việt Nam phấn đấu là nước thứ 2 ở ASEAN tiên phong về đô thị thông minh
ICTnews - “Hiện khu vực ASEAN mới có Singapore công bố mình là quốc gia thông minh vào năm 2014. Việt Nam quyết tâm làm CNTT, có thể phấn đấu...
Các nước phát triển cũng gặp thách thức khi xây thành phố thông minh
ICTnews - Chia sẻ tại buổi tọa đàm ngày 23/11 tại Hà Nội, ông Ted Osius, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết, hiện nay ngay cả các nền kinh tế...
Thủ tướng yêu cầu xây dựng tiêu chí đánh giá, công nhận đô thị thông minh
ICTnews - Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ TT&TT khẩn trương chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Bộ TT&TT có nhiệm vụ hướng dẫn địa phương phát triển, cung cấp dịch vụ Smart City lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang