• Chia sẻ bài viết Chủ đầu tư phải thường xuyên cập nhật trực tuyến thông tin dự án dùng vốn nhà nước lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Chủ đầu tư phải thường xuyên cập nhật trực tuyến thông tin dự án dùng vốn nhà nước

ictnews
Theo quy định sẽ hiệu lực thi hành từ 20/11/2016, trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày được phê duyệt đầu tư, chủ đầu tư, chủ dự án thành phần phải cập nhật thông tin chương trình, dự án vào Hệ thống thông tin nghiệp vụ tại: https://dautucong.mpi.gov.vn.
Chủ đầu tư phải thường xuyên cập nhật trực tuyến thông tin dự án dùng vốn nhà nước

Ngoài những thông tin, báo cáo phải cập nhật theo quy định nêu trên, Bộ KH&ĐT cũng khuyến khích chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước cập nhật đầy đủ các văn bản theo những chức năng của Hệ thống thông tin nghiệp vụ tại: https://dautucong.mpi.gov.vn (Ảnh minh họa. Nguồn: taichinhdientu.vn)

Bộ KH&ĐT mới đây đã ban hành Thông tư 13 quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

Có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2016 và được áp dụng với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư, giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư, Thông tư mới của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết về chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư, giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ tại địa chỉ https://dautucong.mpi.gov.vn để thực hiện giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

Chủ đầu tư phải thường xuyên cập nhật trực tuyến thông tin dự án dùng vốn nhà nước

Hệ thống thông tin nghiệp vụ tại địa chỉ https://dautucong.mpi.gov.vn là hệ thống để các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư sử dụng vốn nhà nước sử dụng tài khoản do Bộ KH&ĐT cấp thực hiện các nghiệp vụ theo quy định.

Thông tư này quy định, khi chương trình, dự án được phê duyệt đầu tư, chủ đầu tư, chủ dự án thành phần phải cập nhật thông tin chương trình, dự án theo Quyết định chủ trương đầu tư, Quyết định đầu tư vào Hệ thống thông tin nghiệp vụ tại địa chỉ https://dautucong.mpi.gov.vn trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày được phê duyệt đầu tư.

Trong quá trình thực hiện, chậm nhất là 7 ngày làm việc kể từ khi có điều chỉnh hoặc phát sinh, phải cập nhật các thông tin: phê duyệt điều chỉnh dự án; phê duyệt, điều chỉnh thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch, kết quả lựa chọn nhà thầu; hợp đồng, điều chỉnh hợp đồng; kế hoạch vốn được cấp; giá trị nghiệm thu, giá trị giải ngân; thông tin về đánh giá, kiểm tra.

Đồng thời, theo Thông tư, định kỳ hàng tháng chủ đầu tư, chủ dự án thành phần còn phải cập  nhật  các thông tin (nếu có phát sinh): khối lượng thực hiện tại hiện trường; thông tin hình ảnh hoặc phim về hiện trạng thi công tại hiện trường đối với các dự án có cấu phần xây dựng.

Khi kết thúc chương trình, dự án,  phải thực hiện cập nhật thông tin quyết toán dự án theo Quyết định phê duyệt quyết toán trong vòng 7 ngày làm việc, kể từ ngày được phê duyệt quyết toán.

Các văn bản phải đính kèm bản quét màu văn bản gốc hoặc văn bản điện tử có chữ ký số chuyên dùng lên Hệ thống thông tin nghiệp vụ gồm: Quyết định chủ trương đầu tư; Quyết định đầu tư, Quyết định đầu tư điều chỉnh (nếu có); Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, dự toán; Quyết định điều chỉnh thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, dự toán (nếu có); Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Quyết định phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có); Báo cáo kết quả đánh giá; Báo cáo kết quả kiểm tra; Báo cáo giám sát, đánh giá dự án theo quy định; Quyết định phê duyệt quyết toán.

Ngoài những thông tin, báo cáo chủ đầu tư, chủ dự án thành phần phải cập nhật theo quy định nêu trên, Bộ KH&ĐT cũng khuyến khích các chủ đầu tư, chủ dự án thành phần cập nhật đầy đủ các văn bản theo các chức năng của Hệ thống thông tin nghiệp vụ tại địa chỉ https://dautucong.mpi.gov.vn.

 “Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước” là hệ thống để cập nhật, lưu trữ thông tin, giám sát, đánh giá, phân tích, công khai thông tin theo quy định về các chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước trên toàn quốc. Hệ thống này bao gồm 3 hệ thống thành phần, trong đó Cổng thông tin quốc gia về giám sát, đánh giá đầu tư tại địa chỉ http://giamsatdautuquocgia.mpi.gov.vn là trang thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư nhằm công khai minh bạch thông tin đầu tư sử dụng vốn nhà nước và theo quy định tại Điều 14 Luật Đầu tư công; Hệ thống thông tin nghiệp vụ tại địa chỉ https://dautucong.mpi.gov.vn là hệ thống để các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư sử dụng vốn nhà nước sử dụng tài khoản do Bộ KH&ĐT cấp thực hiện các nghiệp vụ theo quy định; Hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm hệ thống mạng, máy chủ, bảo mật, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng.

M.T

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước để giảm đầu tư công
ICTnews - Theo quy định thí điểm có hiệu lực từ 15/2/2015, một việc thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước được thực hiện theo nguyên tắc nâng...
Cơ quan nhà nước chưa cung cấp đúng thông tin doanh nghiệp cần
ICTnews - Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà, các cơ quan nhà nước vẫn chỉ cung cấp thông tin theo ý chủ quan của mình chứ không...
Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam tăng 10 bậc
ICTnews - Theo Báo cáo Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử năm 2016 của Liên Hợp Quốc, Việt Nam xếp hạng 89/ 193 nước trên thế giới, tăng 10...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Chủ đầu tư phải thường xuyên cập nhật trực tuyến thông tin dự án dùng vốn nhà nước lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang