• Chia sẻ bài viết Công dân được khai thác thông tin của mình trong CSDL quốc gia dân cư lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Công dân được khai thác thông tin của mình trong CSDL quốc gia dân cư

ictnews
Theo quy định mới Chính phủ, công dân được khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư thông qua việc giải quyết thủ tục hành chính, văn bản yêu cầu khai thác thông tin hoặc thông qua dịch vụ viễn thông.

Theo quy định tại Nghị định mới của Chính phủ, Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng Công an cấp huyện có thẩm quyền cho phép khai thác thông tin về công dân cư trú tại địa phương (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định 137/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân. Có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2016, Nghị định này thay thế Nghị định 90/2010/NĐ-CP ngày 18/8/2010 quy định về CSDL quốc gia về dân cư.

CSDL quốc gia về dân cư là một hệ thống cơ sở dữ liệu duy nhất được xây dựng tại Trung tâm CSDL quốc gia về dân cư Bộ Công an được kết nối thống nhất, đồng bộ đến Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Công an xã, phường, thị trấn.

Cùng với việc quy định cụ thể về cấu trúc, trình tự, thủ tục cấp, hủy số định danh cá nhân; Sao lưu, phục hồi dữ liệu căn cước công dân và quản lý thẻ căn cước công dân; Nghị định 137 cũng quy định chi tiết về việc xây dựng, thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư.

Theo đó, cơ quan quản lý CSDL quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình thông qua các hình thức: kết nối mạng viễn thông, mạng máy tính với CSDL quốc gia về dân cư; qua cổng thông tin điện tử do cơ quan quản lý CSDL quốc gia về dân cư quy định; văn bản yêu cầu.

Công dân được khai thác thông tin của mình trong CSDL quốc gia về dân cư thông qua việc giải quyết thủ tục hành chính, văn bản yêu cầu khai thác thông tin hoặc thông qua dịch vụ viễn thông.

Các tổ chức, cá nhân không thuộc quy định nêu trên có nhu cầu khai thác thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư phải có văn bản yêu cầu và được sự đồng ý của cơ quan quản lý CSDL quốc gia về dân cư theo quy định của pháp luật.

Cũng theo Nghị định 137, các tổ chức, cá nhân quy định có nhu cầu khai thác thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư thì có văn bản yêu cầu gửi cơ quan quản lý CSDL quốc gia về dân cư. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu, cơ quan quản lý CSDL về dân cư có thẩm quyền quyết định cho phép khai thác thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư.

Công dân có nhu cầu khai thác thông tin của mình trong CSDL quốc gia về dân cư khi thực hiện các thủ tục hành chính thì xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính cung cấp ngay thông tin cho công dân khi giải quyết thủ tục hành chính.

CSDL quốc gia về dân cư là 1 trong 6 cơ sở dữ liệu quốc gia cần được ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử. Ngày 26/11/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án CSDL quốc gia về dân cư. Mục tiêu của dự án là xây dựng CSDL quốc gia về dân cư thống nhất trên toàn quốc,  tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Dự án xây dựng CSDL quốc gia về dân cư do Bộ Công an là cơ quan chủ quản sẽ được thực hiện trong thời gian 2 năm, từ 2016-2017, với tổng mức đầu tư sau thuế là 3.367 tỷ đồng được lấy từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước.

M.T

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Viettel ứng vốn thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
ICTnews - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an làm chủ đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách...
6 cơ sở dữ liệu quốc gia cần được ưu tiên triển khai
ICTnews - Danh mục 6 cơ sở dữ liệu quốc gia cần được ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử vừa được Thủ tướng Chính phủ...
Đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng xây CSDL quốc gia về dân cư
ICTnews - Dự án Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư được thực hiện trong 2 năm, từ 2016 - 2017, với tổng mức đầu tư sau thuế là 3.367 tỷ...
Các Bộ, ngành cần hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến
ICTnews - Theo Cục Tin học hóa thuộc Bộ TT&TT, các Bộ, ngành cần có trách nhiệm chung trong việc triển khai các nội dung khuyến khích, hỗ trợ...
Địa phương than thiếu kết nối, liên thông cơ sở dữ liệu với Bộ, ngành
ICTnews - Lãnh đạo hai Sở TT&TT TP.HCM và Đà Nẵng đều cho biết địa phương gặp nhiều khó khăn do cơ sở dữ liệu của một số Bộ, ngành triển khai...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Công dân được khai thác thông tin của mình trong CSDL quốc gia dân cư lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang