• Chia sẻ bài viết Cuối năm nay, 100% dịch vụ công của Hà Nội được cung cấp trực tuyến mức 3, 4 lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Cuối năm nay, 100% dịch vụ công của Hà Nội được cung cấp trực tuyến mức 3, 4

ictnews
Hà Nội đã triển khai cung cấp dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công thống nhất toàn thành phố từ tháng 10/2018 và đến nay trên 70% dịch vụ công đã được cung cấp trực tuyến mức 3, 4. Địa phương này đặt mục tiêu đến ngày 31/12/2019, tỷ lệ này sẽ là 100%.
Hơn 70% dịch vụ công của Hà Nội đã được cung cấp trực tuyến mức 3, 4 | Cuối năm nay, 100% dịch vụ công của Hà Nội được cung cấp trực tuyến mức 3, 4

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, đến nay đã có hơn 70% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 trên một cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa dùng chung của thành phố (Ảnh minh họa: moha.gov.vn).

Với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh và phát huy hơn nữa tinh thần khẩn trương, hành động quyết liệt xây dựng Chính phủ điện tử, trong kết luận hội nghị trực tuyến của Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử với Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương trong các tháng cuối năm nay tập trung xây dựng, hoàn thiện Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh bảo đảm các chức năng theo quy định, kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ quốc gia và sớm ban hành quy chế quản lý, vận hành các hệ thống này.

Đồng thời, rà soát quy trình, hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính để thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo các danh mục Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt giai đoạn 2017 – 2019, ưu tiên làm trước các dịch vụ công thiết yếu và nâng cấp chất lượng dịch vụ đang cung cấp theo hướng thân thiện với người dùng.

Trong kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ phát triển Chính phủ điện tử đến năm 2020 được Bộ TT&TT ra quyết định phê duyệt ngày 18/10/2019, Bộ đã xác định sẽ tập trung đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai 22 chỉ tiêu mang tính chất định lượng, trong đó có các chỉ tiêu về cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp như: 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh; 30% dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở mức độ 4; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của từng bộ, ngành, địa phương đạt 20% trở lên…

Mới đây, lãnh đạo UBND TP.Hà Nội đã có chỉ đạo các sở, ban, ngành trực thuộc thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã cùng Tổng công ty Điện lực Hà Nội về việc đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn thành phố và tổ chức thực hiện tích hợp dịch vụ công trực tuyến với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Cụ thể, lãnh đạo UBND TP.Hà Nội yêu cầu Thủ trưởng, Giám đốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Bộ phận một cửa, các phòng ban chuyên môn liên quan và UBND xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc, đúng quy định trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử dùng chung 3 cấp Thành phố.

Thủ trưởng, Giám đốc các sở, ban, ngành cũng được yêu cầu thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử thành phố trong việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND thành phố và các đơn vị có liên quan để tiếp tục xây dựng dịch vụ công trực tuyến thành phố, với mục tiêu đặt ra là đến ngày 31/12/2019, 100% thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, trong đó tối thiểu 30% thủ tục hành chính đạt mức 4.

Đối với việc tổ chức tích hợp dịch vụ công trực tuyến với Cổng dịch vụ công quốc gia, lãnh đạo UBND TP.Hà Nội giao Văn phòng UBND thành phố phối hợp với các Sở: Công Thương, Giao thông vận tải, Tư pháp, Y tế, TT&TT, Xây dựng, KH&ĐT và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công văn 9452 ngày 17/10/2019 của Văn phòng Chính phủ theo đúng tiến độ, nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoàn thành trước ngày 15/11/2019 nhóm công việc phục vụ Cổng dịch vụ công quốc gia đi vào hoạt động; thời hạn hoàn thành nhóm công việc tích hợp dịch vụ công theo lộ trình là trong quý I/2020.

Văn phòng UBND TP.Hà Nội cũng là đơn vị được giao làm đầu mối phối hợp cùng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan triển khai hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện và nâng cấp Cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp thành phố nhằm đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia; sử dụng chung hệ thống xác thực của Cổng dịch vụ công quốc gia.

Cùng với đó, tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên “Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp” đến các cấp, các ngành của thành phố; tích hợp các dịch vụ công của thành phố vào Cổng dịch vụ công quốc gia theo lộ trình yêu cầu của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng UBND TP.Hà Nội còn có trách nhiệm phối hợp với Sở TT&TT, Ban Cơ yếu Chính phủ đảm bảo an toàn, an ninh thông tin hạ tầng kỹ thuật phục vụ Cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp thành phố kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Liên quan đến việc đưa vào vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia, như ICTnews đã đưa tin, dự kiến hệ thống này sẽ được chính thức khai trương vào cuối tháng 11/2019. Hà Nội cùng với TP.HCM, Quảng Ninh là 3 địa phương được chọn để triển khai điểm. Theo đó, ngoài những dịch vụ công các địa phương trong cả nước cùng đưa lên Cổng dịch vụ công quốc gia theo lộ trình chung, 3 tỉnh, thành phố này sẽ triển khai tích hợp, triển khai thí điểm thêm một số dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Cụ thể, với Hà Nội, trong tháng 11/2019, sẽ có thêm 5 dịch vụ công được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia gồm: cấp chứng chỉ hành nghề y dược; cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; cấp bản sao trích lục hộ tịch; đăng ký khai sinh. Tiếp đó, trong quý I/2019, Hà Nội sẽ tích hợp tiếp 7 dịch vụ công khác lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Từ tháng 10/2018, Hà Nội đã triển Cổng dịch vụ công, các dịch vụ công trực tuyến, hệ thống phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của thành phố tại 22 sở, ban, ngành; 30 quận, huyện, thị xã và 584 xã, phường, thị trấn. Tính đến giữa tháng 7/2019, đã có 1.321/ 1.796 thủ tục hành chính được triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (đạt 75%) trong đó mức độ 4 là 15,5 % và mức độ 3 là 84,5 %; 100% thực hiện giải quyết hồ sơ điện tử trên hệ thống (1.560.675 hồ sơ).

Vân Anh

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia
ICTnews - Phục vụ việc đưa vào vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia trong quý IV/2019, các tỉnh, thành phố đã được đề nghị triển khai biện pháp...
Cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Đã hết thời “bùng nổ” số lượng
ICTnews - Thay vì phát triển mạnh về số lượng như giai đoạn trước, thời gian gần đây, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt nhấn mạnh các bộ,...
Cổng dịch vụ công quốc gia khai trương cuối tháng 11/2019, tích hợp ngay 8 dịch vụ công
ICTnews - Ngay khi Cổng dịch vụ công quốc gia được khai trương vào cuối tháng 11/2019, người dân, doanh nghiệp sẽ thực hiện được 8 dịch vụ công...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Cuối năm nay, 100% dịch vụ công của Hà Nội được cung cấp trực tuyến mức 3, 4 lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang