• Chia sẻ bài viết Cuối tháng 3, 100% văn bản trao đổi giữa các đơn vị thuộc Bộ TT&TT dưới dạng điện tử lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Cuối tháng 3, 100% văn bản trao đổi giữa các đơn vị thuộc Bộ TT&TT dưới dạng điện tử

ictnews
Bộ trưởng Bộ TT&TT yêu cầu, không phát hành văn bản giấy đến các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ với những văn bản được quy định chỉ gửi, nhận dưới dạng điện tử, bảo đảm đến 31/3/2019, 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị (trừ văn bản mật) dưới dạng điện tử.

Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TT&TT, đến 30/6/2019, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chỉ gửi văn bản điện tử, không gửi văn bản giấy đến các bộ, ngành, địa phương đã ban hành quy định về việc tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử (Ảnh minh họa: Internet)

Bộ TT&TT vừa ban hành Chỉ thị 07 về tăng cường sử dụng văn bản điện tử tại Bộ. Theo đó, để tăng cường sử dụng văn bản điện tử, thay thế văn bản giấy tại các cơ quan, đơn vị trong Bộ, Bộ trưởng Bộ TT&TT yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện đúng, đầy đủ Quy chế tạm thời về việc tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại Bộ TT&TT đã được ban hành tại Quyết định 2256 ngày 28/12/2018 của Bộ.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT được chỉ đạo phải trực tiếp tác nghiệp trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (Hệ thống) để xử lý văn bản điện tử thuộc phạm vi thẩm quyền của mình. Đến 31/1/2019, 100% trưởng cơ quan, đơn vị phải sử dụng Hệ thống. Chỉ trong trường hợp lãnh đạo cơ quan, đơn vị đi công tác hoặc có lý do phù hợp với quy định của pháp luật về chế độ trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ mới được thực hiện ủy quyền xử lý văn bản điện tử cho người khác.

Bộ trưởng cũng chỉ đạo lãnh đạo các cơ quan, đơn vị sử dụng chứng thư số chuyên dùng được cấp để ký trực tiếp trên văn bản ban hành dưới dạng điện tử; không phát hành văn bản giấy đến các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đối với các văn bản đã được quy định chỉ gửi, nhận dưới dạng điện tử, bảo đảm đến 31/3/2019, 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) dưới dạng điện tử.

“Trường hợp gửi văn bản tới các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước bên ngoài Bộ thì phải gửi cả bản điện tử được ký số nếu bên nhận đã khai báo mã định danh trên Trục liên thông văn bản quốc gia. Đến 30/6/2019, chỉ gửi văn bản điện tử, không gửi văn bản giấy đến các bộ, ngành, địa phương đã ban hành quy định về việc tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử”, Chỉ thị 07 của Bộ TT&TT nêu rõ.

Trung tâm Thông tin Bộ được yêu cầu phải thường xuyên thống kê kết quả sử dụng văn bản điện tử trên Hệ thống của các cơ quan, đơn vị gửi Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng; thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời các cơ quan, đơn vị sử dụng văn bản điện tử trên Hệ thống và thực hiện ký số để xác thực văn bản điện tử; đồng thời tiếp tục triển khai hoàn thiện các chức năng của Hệ thống và phiên bản trên nền tảng di động.

Theo Trung tâm Thông tin, thực hiện Quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, Bộ TT&TT đã đẩy mạnh việc gửi, nhận văn bản điện tử qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Tỷ lệ văn bản phát hành được ký số và gửi, nhận qua Hệ thống đã tăng đáng kể, đạt 18,6% văn bản được ký số và 58% đơn vị thực hiện ký số trong tháng 11/2018; các tỷ lệ này tăng lên 32,8% và 77,7% trong tháng 12/2018. Tuy nhiên, việc gửi, nhận văn bản điện tử còn chưa đồng bộ, chưa đạt yêu cầu 95% văn bản trao đổi (trừ văn bản mật) dưới dạng điện tử. 

Vân Anh

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Phiên bản 1.0 kiến trúc Bộ TT&TT điện tử chính thức được ban hành
ICTnews - “Kiến trúc Bộ TT&TT điện tử, phiên bản 1.0” mới được Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn ký quyết định phê duyệt, là căn cứ quan trọng...
Trục liên thông văn bản quốc gia sẽ được thường xuyên giám sát, kiểm tra, đánh giá ATTT
ICTnews - Theo kế hoạch mới được phê duyệt, Trung tâm Tin học của Văn phòng Chính phủ được giao chủ trì nhiệm vụ thường xuyên là phối hợp với...
Quy định mới về thuê dịch vụ CNTT sử dụng vốn nhà nước dự kiến được ban hành trong năm 2018
ICTnews - Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thuê dịch vụ CNTT sử dụng vốn nhà nước đang được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Cuối tháng 3, 100% văn bản trao đổi giữa các đơn vị thuộc Bộ TT&TT dưới dạng điện tử lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang