• Chia sẻ bài viết Đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng xây CSDL quốc gia về dân cư lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng xây CSDL quốc gia về dân cư

ictnews
Dự án Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư được thực hiện trong 2 năm, từ 2016 - 2017, với tổng mức đầu tư sau thuế là 3.367 tỷ đồng được lấy từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước.

Dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an là cơ quan chủ quản sẽ được thực hiện trong thời gian 2 năm, từ 2016 - 2017. (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Hôm qua, ngày 26/11/2015, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định 2083 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án CSDL quốc gia về dân cư.

Theo đó, dự án xây dựng CSDL quốc gia về dân cư có cơ quan chủ quản là Bộ Công an và chủ đầu tư là Tổng cục Cảnh sát thuộc Bộ Công an.

Mục tiêu của dự án này là xây dựng CSDL quốc gia về dân cư thống nhất trên toàn quốc,  tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Theo kế hoạch, trong thời gian 2 năm thực hiện dự án (2016 - 2017), hệ thống CSDL quốc gia về dân cư sẽ được xây dựng thống nhất trên toàn quốc, được triển khai và quản lý tập trung tại Bộ Công an với các nội dung chính gồm: Đầu tư hạ tầng kỹ thuật; Thuê hạ tầng truyền dẫn; Xây dựng, triển khai hệ thống phần mềm ứng dụng phục vụ công tác quản lý nhà nước và các yêu cầu chức năng, nghiệp vụ của ngành Công an phục vụ thu thập, cập nhật thông tin; Tổ chức thu thập, tạo lập, chuyển đổi dữ liệu dân cư và cấp số định danh cá nhân cho công dân; Đào tạo về hạ tầng kỹ thuật, đào tạo sử dụng phần mềm ứng dụng; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách liên quan đến quản lý dân cư trên toàn quốc.

Có địa điểm đầu tư là Bộ Công an; Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công an các quận, huyện của thành phố trực thuộc Trung ương; Công an các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Công an xã, phường, thị trấn, dự án xây dựng CSDL quốc gia về dân cư có tổng mức đầu tư sau thuế là 3.367 tỷ đồng, nguồn vốn từ Ngân sách nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Tập đoàn Viettel thuộc Bộ Quốc phòng ứng vốn thực hiện dự án; đồng thời cho phép Tập đoàn này được sử dụng lợi nhuận sau thuế để thực hiện dự án và sẽ được bố trí ngân sách nhà nước để hoàn trả sau khi dự án hoàn thành. Lộ trình hoàn trả vốn sẽ được thống nhất giữa các Bộ Công an, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư cùng Tập đoàn Viettel.

Đồng thời Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an căn cứ chủ trương đầu tư, khẩn trương hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, tổ chức thẩm định, quyết định đầu tư và triển khai thực hiện dự án CSDL quốc gia về dân cư theo quy định; đồng thời tổ chức xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia dự phòng tại TP.HCM.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an, Tập đoàn Viettel đề xuất phương án hoàn trả vốn ứng trước cho Viettel, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi, quyền hạn của mình phối hợp với Bộ Công an tổ chức thu thập, cập nhật và khai thác thông tin công dân trong CSDL quốc gia về dân cư; xây dựng CSDL chuyên ngành đảm bảo khả năng kết nối với CSDL quốc gia về dân cư.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo các Sở, Ban, ngành và các đơn vị liên quan tổ chức thu thập, cập nhật và khai thác thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư.

Theo Quyết định 714 được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 25/5/2015, CSDL quốc gia về dân cư do Bộ Công an làm cơ quan chủ quản là 1 trong 6 cơ sở dữ liệu quốc gia cần được ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, cùng với 5 cơ sở dữ liệu quốc gia khác gồm: cơ sở dữ liệu Đất đai quốc gia (Bộ Tài nguyên và Môi trường); cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp; cơ sở dữ liệu quốc gia Thống kê tổng hợp về Dân số (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính và cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm (Bảo hiểm Xã hội Việt Nam).

Vân Anh

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Viettel ứng vốn thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
ICTnews - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an làm chủ đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách...
6 cơ sở dữ liệu quốc gia cần được ưu tiên triển khai
ICTnews - Danh mục 6 cơ sở dữ liệu quốc gia cần được ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử vừa được Thủ tướng Chính phủ...
Chính phủ yêu cầu Viettel đẩy nhanh tiến độ dự án CSDL dân cư
ICTnews - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Quốc phòng chỉ đạo Viettel khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án cơ sở dữ liệu (CSDL) về Dân cư...
Giám sát ATTT với hệ thống, dịch vụ CNTT của Chính phủ điện tử
ICTnews - Một trong những nhiệm vụ Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ TT&TT tập trung khi lập kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 36a là thực...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng xây CSDL quốc gia về dân cư lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang