• Chia sẻ bài viết Hà Nội áp cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cung ứng dịch vụ công lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Hà Nội áp cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cung ứng dịch vụ công

ictnews
Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước quy định thống nhất trong toàn thành phố việc áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cung ứng dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, hợp tác xã được giao cung ứng dịch vụ công ích.

Ảnh minh họa: chinhphu.vn

Theo kết quả rà soát công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2018 của TP Hà Nội, năm 2018, Thành phố đã đơn giản hóa 61 TTHC thuộc nhiều lĩnh vực.

Cụ thể, quy hoạch kiến trúc 3 thủ tục, nông nghiệp và phát triển nông thôn 3 thủ tục, giáo dục và đào tạo 11 thủ tục, khoa học và công nghệ 10 thủ tục, y tế 4 thủ tục, lao động, thương binh và xã hội 12 thủ tục. Riêng Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất giảm được 18 thủ tục hành chính.

Theo cổng thông tin Hà Nội, thành phố cũng tiếp tục thực hiện tốt công tác chuẩn hóa, kiểm soát việc công bố TTHC. Đến nay, đã ban hành 30 quyết định công bố, trong đó có 26 thủ tục mới ban hành, 47 thủ tục sửa đổi, bổ sung, 632 thủ tục bị bãi bỏ, hết hiệu lực thi hành và công bố danh mục 679 thủ tục theo quy định.

Mới đây, UBND thành phố đã công bố danh mục TTHC liên thông với cấp Trung ương; danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, các sở chủ quản, UBND cấp huyện, cấp xã. 100% các quyết định công bố TTHC sau khi ban hành được công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Tính đến ngày 25/11/2018, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố là 1.923 TTHC.

UBND thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ động rà soát trình tự, thời gian, đề xuất rút ngắn thời gian thực hiện, cắt giảm các thủ tục không cần thiết. Nhiều lĩnh vực như Xây dựng, Tài nguyên môi trường đã đạt được nhiều kết quả trong xây dựng cơ chế liên thông nhằm rút ngắn thời gian thực hiện các TTHC.

Thực hiện kế hoạch về kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC năm 2018 trên địa bàn thành phố, các đoàn kiểm tra của thành phố đã tiến hành kiểm tra 23 cơ quan, đơn vị  (4 sở, 4 quận, 2 huyện và 12 xã, phường, thị trấn). Qua kiểm tra, hầu hết các cơ quan đã thực hiện tốt công tác kiểm soát, rà soát, công khai TTHC tại đơn vị, thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành cũng như trong giải quyết công việc...

Một điểm đáng chú ý nữa, việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC được thực hiện theo đúng quy định. Việc đối thoại về TTHC được tổ chức kết hợp tại các hội nghị chuyên đề giải đáp kiến nghị của cá nhân, tổ chức và tại các hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Định kỳ 6 tháng 1 lần các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn đã tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính...

Ngoài ra, kế thừa những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính và kết quả triển khai tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của một số cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc, UBND thành phố đã ban hành quy định việc áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong cung ứng dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, hợp tác xã.

Hà Nội cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước quy định thống nhất trong toàn thành phố việc áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cung ứng dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, hợp tác xã được giao cung ứng dịch vụ công ích...

D.V

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Hà Nội áp cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cung ứng dịch vụ công lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang