• Chia sẻ bài viết Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

ictnews
Thông tư 67 hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về tài sản công được Bộ Tài chính ban hành ngày 6/8/2018.

Thông tư 67 hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về tài sản công được Bộ Tài chính ban hành ngày 6/8/2018.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

CSDLQG về tài sản công là tập hợp các dữ liệu về tài sản công được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai thác, quản lý và cập nhật thông qua phương tiện điện tử. CSDLQG được xây dựng thống nhất trong phạm vi cả nước; có chức năng tổng hợp số lượng, giá trị, cơ cấu phân bổ toàn bộ tài sản công của quốc gia.

Về khai thác, sử dụng thông tin, Thông tư 67 quy định, Bộ Tài chính được khai thác thông tin về tài sản công của cả nước trong CSDLQG. Các Bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh có quyền khai thác thông tin tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong CSDLQG. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản kê khai trong CSDLQG có quyền khai thác thông tin tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị và các đơn vị trực thuộc (nếu có) trong CSDLQG.

Việc phân quyền khai thác thông tin tài sản công cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại khoản 3 Điều này do Thủ trưởng cơ quan tài chính của Bộ, cơ quan trung ương, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định.

Thông tin lưu giữ trong CSDLQG được sử dụng theo quy định tại Điều 129 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Các Bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập dữ liệu tài sản công vào CSDLQG và sử dụng thông tin lưu giữ trong CSDLQG vào các mục đích được quy định tại khoản 5 Điều này.

Thông tư 67 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ 1/9/2018.

Theo Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính, hiện nay, Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước đã cập nhật thông tin về tài sản nhà nước đối với 7 loại tài sản.

Các loại tài sản gồm: Đất thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; nhà thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp;  xe ô tô các loại; tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản; tài sản phục vụ hoạt động của các dự án sử dụng vốn nhà nước; công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung; tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước đã hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý, sử dụng tài sản thời gian vừa qua, đặc biệt là công tác lập kế hoạch, dự toán đầu tư xây dựng, mua sắm, sửa chữa, ra quyết định và tổ chức thực hiện xử lý, khai thác tài sản công, góp phần kiểm soát chặt chẽ việc quản lý, sử dụng tài sản.

Thông qua cơ sở dữ liệu, các cơ quan chức năng của Nhà nước, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản đã nắm được tổng thể và chi tiết về chủng loại, số lượng, hiện trạng sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp.

Đ.P

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang