• Chia sẻ bài viết Phần mềm quản lý văn bản của 6 bộ, ngành chưa liên thông với VPCP lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Phần mềm quản lý văn bản của 6 bộ, ngành chưa liên thông với VPCP

ictnews
Đến ngày 1/3/2016, vẫn còn 6 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chưa hoàn thành việc kết nối liên thông hệ thống quản lý văn bản với hệ thống của Văn phòng Chính phủ (VPCP).

Chính phủ yêu cầu phải hoàn thành kết nối liên thông các hệ thống quản lý văn bản của các bộ, ngành, địa phương với Văn phóng Chính phủ trước ngày 1/1/2016 (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Tại Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử được Chính phủ ban hành ngày 14/10/2015, bên cạnh trọng trách là đơn vị chủ trì tổ chức xây dựng Chính phủ điện tử theo Nghị quyết này, VPCP cũng được giao thực hiện các nhiệm vụ: chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kết nối liên thông các phần mềm quản lý văn bản, hoàn thành trước ngày 1/1/2016; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương công khai tiến độ giải quyết hồ sơ trên Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) Chính phủ trước ngày 1/3/2016…

Triển khai Nghị quyết 36a, trong tháng 11/2015, VPCP đã có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết, trong đó có yêu cầu các bộ, ngành, địa phương ban hành kế hoạch hành động cụ thể về xây dựng Chính phủ điện tử của cơ quan, đơn vị mình trước ngày 1/1/2016.

Tuy nhiên, theo công văn vừa được VPCP  gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đến hết ngày 1/3/2016, còn 34 bộ, ngành, địa phương chưa ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 36a (gồm 13 bộ, ngành và 21 tỉnh, thành phố); 56 bộ, ngành, địa phương chưa công khai tiến độ giải quyết hồ sơ trên Cổng TTĐT Chính phủ (gồm 18 bộ, ngành và 38 tỉnh, thành phố).

Đối với nhiệm vụ kết nối liên thông các hệ thống quản lý văn bản của bộ, ngành, địa phương với VPCP, mặc dù Chính phủ yêu cầu phải hoàn thành trước ngày 1/1/2016, song VPCP cho biết, đến ngày 1/3/2016, vẫn còn 6 bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chưa hoàn thành, gồm: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Thanh tra Chính phủ, Đài Tiếng nói Việt Nam và Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Để chuẩn bị cho báo cáo quý I/2016 về thực hiện Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử sẽ được trình Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 3 này, VPCP đề nghị các bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết 36a của cơ quan mình về Văn phòng trước ngày 25/3/2016.

Cụ thể, VPCP đề nghị các bộ, ngành, địa phương báo cáo tình hình triển khai các giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu được nêu tại Khoản I Phần IV và Khoản 2 Phần V của Nghị quyết 36a, trong đó bao gồm các nội dung: tăng cường ứng dụng CNTT, thuê dịch vụ CNTT trong công tác quản lý nhà nước, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với những lĩnh vực bức thiết, liên quan nhiều đến người dân, doanh nghiệp; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đề xuất giải pháp khắc phục.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành Trung ương còn được đề nghị báo cáo kế hoạch, lộ trình triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến để thực hiện mục tiêu của Nghị quyết 36a là phấn đấu đến hết năm 2016 có 100% các dịch vụ công trực tuyến được cung cấp ở mức độ 3; tình hình kết quả thực hiện các nhiệm vụ liên quan được giao tại Phần IV Nghị quyết 36a, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ cần hoàn thành hoặc bắt đầu triển khai trong quý I/2016.

Trước đó, trong Báo cáo quý IV/2015 về tình hình thực hiện Nghị quyết 36a, VPCP đã nêu rõ các nhiệm vụ phải hoàn thành trong quý I/2016: các bộ, ngành, địa phương công khai tiến độ giải quyết hồ sơ trên Cổng TTĐT Chính phủ (thời hạn hoàn thành là ngày 1/3/2016); VPCP triển khai chính thức hệ thống kết nối, cập nhật tự động thông tin về tiến độ giải quyết hồ sơ của các bộ, ngành, địa phương; Bộ TT&TT báo cáo kết quả thí điểm thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước (trong tháng 1/2016); Bộ Tài chính (Kho bạc Nhà nước) hoàn thành triển khai các dịch vụ công điện tử phục vụ kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua mạng tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương (thời hạn hoàn thành là ngày 1/4/2016).

Đồng thời, những nhiệm vụ cần triển khai trong quý I/2016 cũng đã được Văn phòng Chính phủ liệt kê chi tiết tại báo cáo quý IV/2015, đơn cử như: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản tới các sở, ngành, đơn vị cấp huyện, cấp xã (thời hạn hoàn thành trước ngày 1/1/2017); VPCP xây dựng và vận hành thử nghiệm Cổng dịch vụ công Quốc gia; Bộ KH&ĐT tổ chức thực hiện đấu thầu mua sắm công qua mạng…

M.T

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

63 địa phương đã kết nối với hệ thống quản lý văn bản của VPCP
ICTnews - Theo Văn phòng Chính phủ (VPCP), tính đến ngày 15/1/2016, đã có 22 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 63 tỉnh, thành...
Đưa vào hoạt động Cổng dịch vụ công quốc gia từ tháng 9/2016
ICTnews - Thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho hay, Cổng dịch vụ công quốc gia - nơi tích hợp tất cả dịch vụ công của các bộ, ngành, địa phương,...
Gần 1.800 tỷ đồng cho ứng dụng, phát triển CNTT ngành y tế
ICTnews - Trong giai đoạn 2016 - 2020, ngành y tế sẽ tập trung triển khai 33 dự án, nhiệm vụ trọng điểm về ứng dụng và phát triển CNTT với tổng...
 "Đầu tư CNTT, chỉ kêu cơ chế, nhưng không đưa ra được đặc thù là gì"
ICTnews - Tại buổi Gặp gỡ ICT Xuân Bính Thân 2016, ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia về ứng dụng...
Thí điểm thành lập Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung
ICTnews - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thí điểm thành lập Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung.

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Phần mềm quản lý văn bản của 6 bộ, ngành chưa liên thông với VPCP lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang