• Chia sẻ bài viết Sở Công Thương Khánh Hòa: Lượng hồ sơ trực tuyến hằng năm tăng theo cấp số nhân lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Sở Công Thương Khánh Hòa: Lượng hồ sơ trực tuyến hằng năm tăng theo cấp số nhân

ictnews
Theo Sở Công Thương Khánh Hòa, nhờ triển khai các giải pháp, kết quả thực hiện hồ sơ trực tuyến đã tăng vượt bậc trong 9 tháng năm 2018: có 7.867 hồ sơ trên 14.389 hồ sơ thuộc danh mục TTHC trực tuyến đạt tỷ lệ 54,6%,vượt 14,6% so với chỉ tiêu 40% mà UBND tỉnh giao. Số lượng hồ sơ trực tuyến hằng năm tăng theo cấp số nhân.

 

Cùng với tình hình cải cách hành chính (CCHC) chung của cả nước, tình hình phát triển kinh tế - xã hội và thực trạng về CCHC các năm qua ở tỉnh Khánh Hòa, công tác CCHC của Sở Công Thương Khánh Hòa cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận và được coi là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị. Điều đặc biệt quan trọng trong công tác CCHC của Sở Công Thương Khánh Hòa là luôn hướng về phục vụ doanh nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp khi đến liên hệ công tác, giải quyết công việc có liên quan.

Hàng năm, thực hiện kế hoạch chung của tỉnh, Sở Công Thương Khánh Hòa thực hiện xây dựng các kế hoạch liên quan đến công tác CCHC như: Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền CCHC; kiểm tra công tác CCHC. Ngoài ra, Sở Công Thương Khánh Hòa còn ban hành Chương trình công tác cho cả năm, trong đó có giao nhiệm vụ cụ thể của từng phòng chuyên môn, đơn vị… Đồng thời, căn cứ các văn bản chỉ đạo và chương trình công tác của tỉnh, Sở Công Thương Khánh Hòa còn ban hành văn bản triển khai thực hiện.

Sở thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền CCHC, nhất là tuyên truyền thực hiện giải quyết TTHC trực tuyến mức độ 3, 4 cho doanh nghiệp, người dân biết và thực hiện với khẩu hiệu “Hãy nộp hồ sơ điện tử để giảm giấy tờ, thời gian và chi phí” tại Bộ phận Một cửa; hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ TTHC qua Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến cấp tỉnh tại địa chỉ: http://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/home.

Sở còn phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo về công tác CCHC của Tỉnh, thông qua: Đăng thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở và gửi qua hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (E-office), thực hiện công khai các TTHC bằng nhiều hình thức để người dân và doanh nghiệp được biết. Thực hiện tư vấn, giải đáp thắc về TTHC qua điện thoại và qua email; gửi file word các hồ sơ mẫu qua email cho doanh nghiệp dễ thực hiện. Mua sắm thêm trang thiết bị phục vụ cho người dân, doanh nghiệp khi đến thực hiện giải quyết TTHC.

Ngoài ra, để đánh giá chất lượng phục vụ doanh nghiệp, Sở Công Thương Khánh Hòa cũng đã ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng; trong đó đưa việc thực hiện công tác CCHC là một trong những tiêu chí xét, xếp loại thi đua, khen thưởng cuối năm.

Nhờ triển khai các giải pháp, kết quả thực hiện hồ sơ trực tuyến đã tăng vượt bậc trong 9 tháng năm 2018: có 7.867 hồ sơ trên 14.389 hồ sơ thuộc danh mục TTHC trực tuyến đạt tỷ lệ 54,6%,vượt 14,6% so với chỉ tiêu 40% mà UBND tỉnh giao. Số lượng hồ sơ trực tuyến hằng năm tăng theo cấp số nhân.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin luôn được chú trọng, đã ban hành và tổ chức thực hiện các kế hoạch, quy định, quy chế về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan về giải quyết TTHC; Tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy chế quản lý, sử dụng các hệ thống thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành; Quy chế quản lý, cung cấp và đảm bảo an toàn thông tin, các quy định về tổ chức và hoạt động của Trang Thông tin điện tử Sở Công Thương Khánh Hòa; 100% CBCC được trang bị máy tính làm việc và có kết nối mạng mạng Internet, sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc; số hóa 100% văn bản đi, văn bản đến. Ngoài ra, Sở Công Thương Khánh Hòa đã bố trí phân công công chức đủ năng lực thực hiện tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC trên phần mềm Một cửa; tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Sở đã đầu tư kinh phí thích hợp để duy trì và nâng cao hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, nâng cao tính hiệu quả các quy trình giải quyết TTHC theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008. Tăng cường kiểm tra công tác tiếp nhận và giải quyết các TTHC tại Bộ phận một cửa. Thực hiện đúng quy định về công tác tiếp nhận và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo. Thực hiện các văn bản của UBND tỉnh giao đúng hẹn, đảm bảo chất lượng. Thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác CCHC, đánh giá rút kinh nghiệm những mặt đã và chưa làm được để hoàn thiện hơn nữa công tác CCHC. Tiếp tục tuyên truyền vận động người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC qua mạng và qua Trung tâm dịch vụ hành chính công của tỉnh Khánh Hòa.

Nhiều năm qua, Sở Công Thương Khánh Hòa không có CBCC vi phạm kỷ luật trong thực thi nhiệm vụ được giao. Việc tiếp nhận hồ sơ, thực hiện đầy đủ theo các quy định của UBND tỉnh; việc hướng dẫn hồ sơ bằng phiếu hướng dẫn; đối với những hồ sơ không hợp lệ đều có công văn thông báo cho người dân, doanh nghiệp biết để thực hiện lại theo đúng quy định. Nhiều năm liền Sở Công Thương Khánh Hòa được UBND tỉnh đánh giá, xếp loại tốt trong thực hiện CCHC và được tặng bằng khen.

Hải Lam

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

loading...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Sở Công Thương Khánh Hòa: Lượng hồ sơ trực tuyến hằng năm tăng theo cấp số nhân lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang