• Chia sẻ bài viết Thủ tướng đồng ý cho sử dụng một phần Quỹ viễn thông công ích phát triển Chính phủ điện tử lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Thủ tướng đồng ý cho sử dụng một phần Quỹ viễn thông công ích phát triển Chính phủ điện tử

ictnews
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý cho Bộ TT&TT lập Đề án trình Chính phủ và Quốc hội xin phép sử dụng một phần kinh phí từ Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích để chi cho ứng dụng CNTT và phát triển Chính phủ điện tử.

Tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019 của Bộ TT&TT, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý cho Bộ TT&TT lập Đề án trình Chính phủ và Quốc hội xin phép sử dụng một phần kinh phí từ Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích để chi cho ứng dụng CNTT và phát triển Chính phủ điện tử.

Chính phủ đồng ý cho Bộ TT&TT lập Đề án trình Chính phủ và Quốc hội xin phép sử dụng một phần kinh phí từ Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích để chi cho ứng dụng CNTT và phát triển Chính phủ điện tử. (Ảnh minh họa: Internet)

Thủ tướng cho biết, nguồn tiền phí mà các doanh nghiệp viễn thông đóng góp vào Quỹ tính đến nay đã được khoảng 10.000 tỷ đồng, đây là nguồn kinh phí quan trọng để CNTT phát triển.

Liên quan đến triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020, năm 2018 Bộ TT&TT đã xây dựng, tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 868/QĐ-TTg ngày 16/7/2018 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1168/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 để điều chỉnh kịp thời các nội dung còn tồn tại đối với phương thức hỗ trợ thiết lập cơ sở hạ tầng viễn thông.  

Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 14/3/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2451/QĐ-TTg phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 nhằm nâng cao hiệu quả phủ sóng truyền hình tại vùng núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, trên cơ sở tăng cường sử dụng dịch vụ truyền hình vệ tinh. Tăng cường vai trò và trách nhiệm cụ thể của các địa phương trong quá trình triển khai Đề án Số hóa truyền hình.

Quyết định 868/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký ban hành ngày 16/7/2018.

Theo Quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ, mức đóng góp của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích (VTCI) Việt Nam đã được điều chỉnh giảm từ mức 1,5% doanh thu các dịch vụ viễn thông xuống còn 0,7%.

Kinh phí dự kiến thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 là 7.300 tỷ đồng được bảo đảm từ Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam (Chương trình). Mức kinh phí này giảm 3.700 tỷ đồng so với kinh phí đã được phê duyệt tại Quyết định số 1168 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, cũng theo quyết định mới, kế hoạch kinh phí dự kiến dành cho các nhiệm vụ đầu tư cơ sở hạ tầng viễn thông của tất cả các chương trình thành phần chiếm 50% tổng kinh phí của toàn bộ Chương trình.

Kế hoạch kinh phí dự kiến hỗ trợ cho một doanh nghiệp viễn thông để phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trong toàn bộ giai đoạn thực hiện Chương trình không vượt quá 70% tổng kinh phí dành cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông của Chương trình, trừ trường hợp trên địa bàn cụ thể hoặc đối với nhiệm vụ cụ thể, chỉ có duy nhất một doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định để tham gia thực hiện nhiệm vụ của Chương trình.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TT&TT trên cơ sở thực tế, trình Thủ tướng xem xét điều chỉnh mức đóng góp của doanh nghiệp viễn thông vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam để bảo đảm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của Chương trình trong trường hợp cần thiết.

Minh Quyên - Thùy Linh

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Không hỗ trợ phát sóng kênh truyền hình địa phương lên vệ tinh từ nguồn Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích
ICTnews - Theo dự thảo sửa đổi Quyết định 1168 thì các địa phương sẽ không còn được hỗ trợ từ nguồn Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích để phát sóng...
5 năm, Việt Nam tăng 11 bậc về phát triển Chính phủ điện tử
ICTnews - Theo xếp hạng của Liên hợp quốc, trong 5 năm qua, qua 3 kỳ đánh giá, Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam đã tăng 11 bậc,...
Thủ tướng: “Con đường đi lên của Việt Nam phải là công nghệ cao”
ICTnews -Phát biểu tại Hội nghịtriển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bộ TT&TT, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng “con đường đi lên, đi nhanh của...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Thủ tướng đồng ý cho sử dụng một phần Quỹ viễn thông công ích phát triển Chính phủ điện tử lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang