• Chia sẻ bài viết Trung tâm Chính phủ điện tử sẽ kiểm thử các giải pháp quản lý văn bản, điều hành  lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Trung tâm Chính phủ điện tử sẽ kiểm thử các giải pháp quản lý văn bản, điều hành

ictnews
Theo quyết định mới của Bộ TT&TT, phòng thử nghiệm Trung tâm Chính phủ điện tử thuộc Cục Tin học hóa được chỉ định kiểm thử tích hợp đối với các giải pháp quản lý văn bản và điều hành theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 102:2016/BTTTT.

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 102:2016/BTTTT sẽ có hiệu lực từ ngày 1/10 tới, các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp giải pháp hệ thống trung gian và hệ thống quản lý  văn bản điều hành cho cơ quan nhà nước có trách nhiệm thực hiện công bố hợp quy đối với Quy chuẩn này (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet).

Bộ TT&TT vừa ban hành Quyết định 1502 chỉ định phòng thử nghiệm Trung tâm Chính phủ điện tử thuộc Cục Tin học hóa. Quyết định này có hiệu lực trong thời hạn 3 năm kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 1197 ngày 21/8/2014 của Bộ trưởng Bộ TT&TT.

Có địa chỉ tại tầng 2, Tòa nhà DETECH, số 8A Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Trung tâm Chính phủ điện tử là đơn vị trực thuộc Cục Tin học hóa (tiền thân là Cục Ứng dụng CNTT) có chức năng giúp Cục trưởng thực hiện tổ chức và quản lý các hoạt động ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước; hỗ trợ các Bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương triển khai các hoạt động xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử.

Theo Quyết định 890 ngày 13/6/2008 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Trung tâm Chính phủ điện tử, một trong những nhiệm vụ của Trung tâm này là chủ trì xây dựng và quản lý, vận hành Phòng kiểm thử các giải pháp CNTT phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử thông qua các hoạt động đánh giá, kiểm tra chất lượng các sản phẩm và dịch vụ CNTT; đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên và thông suốt các hệ thống kiểm thử; cung cấp dịch vụ kiểm thử các giải pháp CNTT; cấp chứng nhận phù hợp chất lượng cho các giải pháp CNTT.

Theo quyết định mới ban hành của Bộ TT&TT, so với quy định cũ, phạm vi được chỉ định đo kiểm của phòng thử nghiệm Trung tâm Chính phủ điện tử thuộc Cục Tin học hóa đã được mở rộng hơn. Cụ thể, bên cạnh việc kiểm thử các giải pháp CNTT theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn, chỉ tiêu kỹ thuật: IEEE 830-1998,  TCVN 8703:2011, TCVN 8702:2011, TCVN 8704:2011, TCVN 8705:2011, TCVN 8706:2011, TCVN 8709-1:2011, TCVN 8709-2:2011, TCVN 8709-3:2011; phòng thử nghiệm Trung tâm Chính phủ điện tử thuộc Cục Tin học hóa còn được chỉ định để kiểm thử tích hợp đối với giải pháp CNTT theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 102:2016/BTTTT về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành (QLVBĐH).

Việc hoàn thiện năng lực của Trung tâm Chính phủ điện tử thuộc Cục Tin học hóa để được Bộ TT&TT ra quyết định chỉ định trở thành Phòng thử nghiệm đối với Quy chuẩn 102:2016/BTTTT là một nội dung công việc để triển khai thực hiện Thông tư số 10 ngày 1/4/2016 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống QLVBĐH (QCVN 102:2016/BTTTT).

Có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2016, Quy chuẩn 102:2016/BTTTT quy định các yêu cầu kỹ thuật về: Cấu trúc mã định danh các cơ quan, đơn vị tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống QLVBĐH; Định dạng dữ liệu của gói tin được trao đổi giữa hệ thống QLVBĐH với hệ thống trung gian phục vụ kết nối các hệ thống QLVBĐH. Quy chuẩn không quy định các yêu cầu kỹ thuật trong việc trao đổi các văn bản mật trên môi trường mạng.

Nội dung Quy chuẩn gồm 6 phần chính: Thuật ngữ và định nghĩa; Quy định kỹ thuật; Phương pháp đo kiểm; Quy định quản lý; Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân; Tổ chức thực hiện. Trong đó, về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, Quy chuẩn quy định: Cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, cung cấp, khai thác và sử dụng giải pháp hệ thống trung gian và hệ thống QLVBĐH cho các cơ quan nhà nước có trách nhiệm đảm bảo tuân thủ Quy chuẩn này và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định; Tổ chức, doanh nghiệp cung cấp giải pháp hệ thống trung gian và hệ thống QLVBĐH cho các cơ quan nhà nước có trách nhiệm thực hiện công bố hợp quy đối với Quy chuẩn này. Cục Tin học hóa là đơn vị chịu trách nhiệm tiếp nhận đăng ký công bố hợp quy, thực hiện quản lý, hướng dẫn và kiểm tra việc công bố hợp quy.

Quy chuẩn 102:2016/BTTTT sẽ là cơ sở để các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, sử dụng, khai thác, cung cấp giải pháp QLVBĐH và giải pháp kết nối các hệ thống QLVBĐH hoàn thiện giải pháp của mình; đảm bảo khả năng kết nối, trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước với  nhau. Theo nhận định của Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng, sau ngày 1/10/2016, khi “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống QLVBĐH” có hiệu lực, việc kết nối liên thông giữa các hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành của các cơ quan nhà nước sẽ dần đi vào nề nếp.

Cũng nhằm mục đích đưa Quy chuẩn 102:2016/BTTTT đi vào cuộc sống, ngày 3/8 vừa qua, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị phổ biến, tập huấn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống QLVBĐH. Hội nghị là cơ hội để thúc đẩy sự phối hợp giữa Bộ TT&TT, Văn phòng Chính phủ, các đơn vị chuyên trách về CNTT với các cơ quan nhà nước đang vận hành, sử dụng hệ thống QLVBĐH; đồng thời tăng cường tính chủ động, nâng cao trách nhiệm trong việc đảm bảo tuân thủ của các doanh nghiệp phát triển các hệ thống kết nối, trao đổi văn bản quản lý điều hành.

Cục Tin học hóa (Bộ TT&TT) cho biết , những năm qua, các cơ quan nhà nước đã và đang vận hành, sử dụng những hệ thống QLVBĐH khác nhau với công nghệ và thiết kế khác nhau, không kết nối được giữa các cơ quan với nhau và chủ yếu vẫn chỉ phục vụ trao đổi văn bản điện tử trong nội bộ các cơ quan. Trong khi đó, ngày 22/5/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 15 về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước, trong đó có nhấn mạnh cần phải tăng cường trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan với nhau. Từ chỉ đạo của Thủ tướng và xuất phát từ thực tế, Bộ TT&TT nhận thấy cần thiết phải có hệ thống kết nối các hệ thống QLVBĐH trong các cơ quan nhà nước để trao đổi văn bản điện tử được với nhau. Quy chuẩn 102:2016/BTTTT được xây dựng để quy định một số nội dung tối  thiểu phục vụ cho việc kết nối các hệ thống QLVBĐH; không quy định chi tiết về thiết kế và giải pháp để kết nối các hệ thống QLVBĐH.

Vân Anh

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

100% bộ, ngành, địa phương phải liên thông văn bản điện tử với Văn phòng Chính phủ
ICTnews - Theo yêu cầu của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương phải hoàn thành liên thông văn bản điện tử với Văn phòng Chính phủ (VPCP) và...
Đề xuất áp dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản điện tử toàn quốc
ICTnews - Bộ TT&TT vừa kiến nghị Chính phủ chỉ đạo thống nhất áp dụng chữ ký số trong việc trao đổi văn bản điện tử trong cả nước; đồng thời...
Thống nhất dùng mạng truyền số liệu chuyên dùng trong liên thông văn bản điện tử
ICTnews - Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương khi liên thông gửi nhận văn bản điện tử 4 cấp hành chính từ trung ương đến địa...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Trung tâm Chính phủ điện tử sẽ kiểm thử các giải pháp quản lý văn bản, điều hành  lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang